آموزش اسکچ و راندو (دستی + کامپیوتری)

450 هزار تومان – 18 ساعت

 

سرفصل‌های آموزشی:
جلسه‌های اول (با توجه به نیاز هنرجوها) ترسیم:

  • جلسه اول: مباحث اولیه ترسیم، نقطه و خط و ارزش خطی، پرسپکتیو یک نقطه ای
  • جلسه دوم: تکمیل بحث پرسپکتیو، انجام دو ترسیم نمونه سر کلاس، تعیین تمرین برای جلسه ی سوم
  • جلسه سوم (در صورت نیاز): تصحیح تمرین های هنرجویان، انجام دو ترسیم نمونه با همکاری هنرجویان (هر هنرجو دو ترسیم انجام میدهد و توسط مربی تصحیح میشه!)

جلسه‌های میانی، تکنیک های رندرینگ با دست:

  •  حجم، نور، سایه، بافت، رندر متریال مات با مداد کنته
  •  رندر متریال مات با گچ و پاستل و مارکر
  •  رندر متریال درخشان و شفاف با گچ و پاستل و مارکر
  •  رندرینگ یک تصویر شامل انواع متریال های مات، درخشان و شفاف با تکنیک Hidden sketch یا آبرنگ و مارکر به انتخاب هنرجویان

جلسه‌های پایانی، تکنیک های رندرینگ دیجیتال:

  •  photoshop essentials (در صورت نیاز)
  •  انتخاب دو نمونه از تمرینهای ترسیمی هنرجویان و انجام رندرینگ دیجیتال، تعیین تمرین برای جلسه سوم
  •  تصحیح تمرینهای هنرجویان، انجام دو رندر دیجیتال تمرینی توسط هنرجویان و تصحیح توسط مربی.

 

زمان:
دوشنبه‌ها (هفته‌ای یک جلسه)

 

تاریخ شروع کلاس‌ها:
10 اسفند ماه 94

 

توجه:
شما می‌توانید با پرداخت یک سوم شهریه ثبت نام کنید

 

در پایان دوره به هنرجویان گواهینامه مورد تایید سازمان فنی حرفه‌ای داده می‌شود

 

نام‌ نویسی در این دوره آموزشی