آموزش مارولس دیزاینر (نرم‌افزار طراحی لباس)

480 هزار تومان – 20 ساعت
سرفصل‌های آموزشی:
(به زودی)
زمان:
یکشنبه‌ و سه‌رشنبه (هفته‌ای دو جلسه)

 

تاریخ شروع کلاس‌ها:
فروردین 95

در پایان دوره به هنرجویان گواهینامه مورد تایید سازمان فنی حرفه‌ای داده می‌شود

 

نام‌ نویسی در این دوره آموزشی