آموزش کورل دراو

250 هزار تومان – 20 ساعت
سرفصل‌های آموزشی:
معرفی و آشنایی اولیه با ابزارهای نرم افزار کرل – Corel X5
ابزار Shape Tool | آموزش کار با ابزار Shape Tool نرم افزار کرل
آموزش کار با ابزار Smudge – Roughen – Free Transform
. معرفی و کاربرد ابزارهای برش در نرم افزار کرل
آموزش و کاربرد ابزار Freehand در کرل
آموزش و کاربرد ابزار Point Line در کرل
آموزش و کاربرد ابزار Bezier در کرل
آموزش و کاربرد ابزار Artistic Media در کرل
آموزش و کاربرد ابزار Pen در کرل
آموزش و کاربرد ابزارهای B-Spline -Polyline – Point Curve

 

زمان:
شنبه‌ و دوشنبه (هفته‌ای یک جلسه)

تاریخ شروع کلاس‌ها:
10 اسفند ماه 94

در پایان دوره به هنرجویان گواهینامه مورد تایید سازمان فنی حرفه‌ای داده می‌شود

 

نام‌ نویسی در این دوره آموزشی