• روشنک

  کاربر
  2021/09/11 در 7:00 ب.ظ

  مراحل تهیه فیلم در ایران

  1- خلاصه نویسی طرح

  2- تهیه فیلمنامه از روی طرح

  3- ثبت فیلمنامه در بانک فیلمنامه ی خانه ی سینما ایران

  4- تصویب و تایید فیلمنامه از معابر تولیدی و نظارتی

  5- دکوپاژ یا برنامه ریزی تولید فیلم از روی فیلمنامه

  6- برآورد هزینه و امکانات مورد نیاز

  7- تامین و تهیه امکانات و عوامل مورد نیاز تولید

  8- تعیین و انتخاب لوکیشن یا مکان فیلم برداری

  9- ضبط و فیلم برداری

  10- بازبینی و تدوین نهایی جهت اکران اولیه و اخذ مجوز پخش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.