صفحه نخست انجمن ها تاریخ و فلسفهٔ هنر جریان هنریِ «عینیت نو» پاسخ به: جریان هنریِ «عینیت نو»

  • mana

    کاربر
    1400/05/22 در 11:01 ب.ظ

    تابلویی از «گئورگه گروس»، دیگر نمایندۀ اصلی «عینیت نو».

    در اینجا هم نقد اجتماعی می‌بینیم. گدای کور و چهرۀ بی‌روح و بی‌اعتنای مرد عابر و آن زن و مردِ بورژوا در عقب تصویر.