خانه انجمن ها تاریخ و فلسفهٔ هنر جریان هنریِ «عینیت نو» پاسخ به: جریان هنریِ «عینیت نو»

  • mana

    کاربر
    2021/08/13 در 10:54 ب.ظ

    تابلویی از اتو دیکس، باز هم با مضمون نقد اجتماعی.

    چهره‌ای سرد که نشان سوءتغذیه در آن مشهود است. آیا این آدم نشانی از نژاد برتر آریایی دارد؟ برای همین نازیها این هنر را منحط میدانستند.