خانه انجمن ها گرافیک و نقاشی اوسوالدو گوایاسامین و «فغان انسان بومی» Reply To: اوسوالدو گوایاسامین و «فغان انسان بومی»

  • mana

    Member
    2021/08/13 at 10:38 ب.ظ

    گوایاسامین رابطۀ خوبی با رهبران چپ‌گرای آمریکای جنوبی داشت و به خصوص دوست صمیمی کاسترو بود. و این پرتره‌هایی که از کاسترو کشیده است.