خانه انجمن ها گرافیک و نقاشی واسیلی شولژنکو، روایتگرِ «انسان دائم‌الخمر و بی‌خانمان» Reply To: واسیلی شولژنکو، روایتگرِ «انسان دائم‌الخمر و بی‌خانمان»

  • mana

    Member
    2021/08/13 at 8:17 ب.ظ

    مردی خود را به قبۀ کلیسا یا کاخی طناب‌پیچ کرده و آکاردئون می‌نوازد، سیگار زیر لب… انگار که او نیز به صلیب کشیده شده. در همۀ کارهای شولژنکو در بر پاشنۀ مستی و فراموشی می‌چرخد… خودفراموشی با باده‌نوشی و پایکوبی، حتا در لجن…