صفحه نخست انجمن ها گرافیک و نقاشی واسیلی شولژنکو، روایتگرِ «انسان دائم‌الخمر و بی‌خانمان» پاسخ به: واسیلی شولژنکو، روایتگرِ «انسان دائم‌الخمر و بی‌خانمان»

  • mana

    کاربر
    1400/05/22 در 8:16 ب.ظ

    «مصلوب»

    یکی بر صلیب است و دیگران در پای صلیب، هر یک سر در کار خود… بی‌تفاوت… این هم نمونۀ دیگری از به‌ سخره گرفتن روایت مسیحی‌ـ‌اورتدوکس از وضع بشر…