خانه انجمن ها هنرهای ادبی یک تکه از یک کتاب پاسخ به: یک تکه از یک کتاب

 • روشنک پرویز

  کاربر
  1400/04/19 در 4:07 ب.ظ

  دنیا خیلی زیباتر می شد :

  اگر مردم به جای دخالت در زندگیمان، به درک احساسمان می پرداختند .

  هوشنگ ابتهاج

  • این پاسخ 1 سال، 6 ماه ها پیش توسط  روشنک پرویز ویرایش شده است.
  • این پاسخ 1 سال، 6 ماه ها پیش توسط  روشنک پرویز ویرایش شده است.
  • این پاسخ 1 سال، 6 ماه ها پیش توسط  روشنک پرویز ویرایش شده است.