صفحه نخست انجمن ها معماری و طراحی شهری کاخ های قاجاریه در گذر زمان پاسخ به: کاخ های قاجاریه در گذر زمان

 • روشنک پرویز

  کاربر
  1400/03/21 در 7:51 ب.ظ

  کاخ گلستان

  با توجه به تالاری به همبن اسم گلستان گذاشته شد .

  این کاخ از زمان صفویه تا قاجار تغییرات زیادی داشته است ام بیشترین تغییرات را در زمان آقا محمد خان قاجار داشته است .

  نام شاهان ساکن در کاخ

  آغامحمدخان قاجار

  فتحعلی شاه قاجار

  محمدشاه قاجار

  ناصرالدین شاه قاجار

  مظفرالدین شاه قاجار

  محمدعلی شاه قاجار

  احمدشاه قاجار

  رویدادهای تاریخی که در این کاخ رخ داده اند :

  تاجگذاری پادشاهان قاجار از جمله احمدشاه بر تخت مرمر

  تاجگذاری مظفرالدین شاه قاجار در عمارت بادگیر

  گشایش مجلس یکم در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴ ق با حضور شاه در اتاق برلیان عمارت گلستان

  برپایی مجلس مؤسسان در آذر ۱۳۰۴ برای انقراض سلسله قاجار و استقرار سلطنت پهلوی در تکیه دولت[۵]

  نخستین جلوس رضاشاه در ۱۳۰۴ ش بر تخت مرمر

  تاج‌گذاری رضاشاه در ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ ش در تالار سلام

  تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی در ۴ آبان ۱۳۴۶ ش در تالار سلام

  بناهای موجود در کاخ

  شمس‌العماره

  تالار سلام

  تالار آینه

  ایوان تخت مرمر

  تخت مرمر

  حوضخانه

  کاخ ابیض

  خلوت کریمخانی

  عمارت بادگیر

  تالار عاج

  تالار الماس

  تالار برلیان

  حوضخانه عمارت بادگیر