• روشنک

  کاربر
  2021/06/02 در 3:58 ب.ظ

  عروسک چیست ؟

  وقتی از عروسک سخن به میان می آید، در ذهن عامه بلافاصله شییی به عنوان بازیچه کودکان تداعی می شود.

  نگاهی گذرا به پیشینه ی کاربرد عروسک در زندگی انسانها نشان می دهد که عروسک به معنی تمثال بی جان از بنی آدم از هزاران سال پیش تنها نه بعنوان بازیچه ی کودکان ، بلکه به گونه ی نمادین در زندگی انشان ها نقش داشته است .

  در گذشته بسیار دور ، انسانها از اشیای کوچکی که به شکل انسان و یا حیوانات گوناگون در قالب عروسک ، از چوب ، سنگ و … ساخته شده بود برای مقابله با مشکلات بهره می گرفتند .

  انسان نخستین همچون کودکان عروسک را به کار می گرفت و بسیاری از نیازها و کمبودهای خود را با آن در میان می نهاد . در واقع انسان نخستین در این اشیا و مجسمه های بی جان قدرتی جادویی تصور می کرد، چه بسا آن را نماد دشمن خویش می پنداشت و برای انتقام، سوزنی بر قلب بی حرکت آن عروسک می گذاشت . به خیال اینکه دشمن خویش را نیز بدین گونه به چنگ خواهد آورد و رام خواهد نمود .