خانه انجمن ها هنرهای ادبی کلاس نویسندگی Reply To: کلاس نویسندگی

 • روشنک

  Member
  2021/06/02 at 3:05 ب.ظ

  درس دوم:

  کاشتن اطلاعات در گفت وگو


  وقتی منظور نویسنده از گفت و گو نه صحبت، بلکه کاشتن نهال اطلاعات باشد، گفت و گو دیگر باور کردنی نخواهد بود . چرا که خواننده به جای اینکه صحبت اشخاص را بشنود، اطلاعات را می بیند.

  محتوای گفت و گو ها باید مستقیما مربوط به موضوع صحبت باشد. البته می شود در آن به گذشته هم اشاره کرد.، اما به طور مختصر . اگر مطالب مربوط به گذشته را در گفت و گو ی حال، بیش از حد برجسته کنیم، گفت و گوی حال بی اعتبار می شود و اگر گفت و گوی شخصیت ها بی اعتبار شود، دیگر خود شخصیت ها باور کردنی نیستند.