خانه انجمن ها معماری و طراحی شهری پروژه‌های معمارانه Reply To: پروژه‌های معمارانه

 • pink

  Member
  2021/06/01 at 7:40 ب.ظ

  Studio R&Sie.D/B:L
  Blur Style – Indistinct Style in the City as in the Country
  By: Francois Roche (France, 1961)
  موقعیت: پاریس، فرانسه
  رونمایی از پروژه: سال 1998 میلادی

  یک پروژه شخصی و فارغ از ترسیمات فنی و تعلق به یک منطقه خاص جغرافیایی و عواملی که از ملزومات هر اثر معماری ای به حساب می آیند.

  هدف این پروژه کوچک معماری هم همانند همه ی پروژه های عظیمی که در سطح جهان ساخته شده اند تغییر وضع موجود و ایجاد یک دگرگونی در سطح شهر، اجتماع و نوع نگرش مردم به جهان پیرامون خود بوده است، اما این بار در مقیاسی کوچک و با ایجاد یک تناقض در شرایط موجود شکل خواهد گرفت.

  این برخورد سریع و در گیری ذهنی مخاطب در بین این پروژه و محیط بیرون و تکراری هر روزه، این باز تابش و باز تعریف از دنیای خارج تبدیل به یک استعاره جدیدی از نظم سیستماتیک موجود جهانی خواهد بود.

  ذهن مخاطب در میان این دنیای مجازی و حقیقی به کنکاش خواهد پرداخت، این درگیری نتیجه تفکر و ایده خلق این پروژه به حساب می آید و تصویر دنیای جدید از طریق این پروسه تحریف، خلق خواهد شد.

  می توان گفت این دو پروژه با هدف نفوذ و تحت تاثیر قرار دادن اشیاء و دنیای پیرامون شکل گرفته است، و جهان به تصویری بدل خواهد شد بین خیال و واقعیت.