خانه انجمن ها معماری و طراحی شهری پروژه‌های معمارانه پاسخ به: پروژه‌های معمارانه

 • pink

  کاربر
  2021/06/01 در 6:55 ب.ظ

  Po.D
  iNSTANT eGO
  حجم طرح: 1.6 متر مکعب
  محل ساخت طرح: Rero (S.A.) Workshops، فرانسه
  اتمام پروژه: سال 2000 میلادی

  ایده ی ساخت و کاربرد این وسیله برای شهرهای بزرگ و پر تکاپوی صنعتی امروزی شکل گرفته است که با سرعت زیاد و بدون تغییر در حال رشد هستند.

  توقف زمان، حذف زمان، جدایی از دنیای خارج و خلق یک فضای شخصی از تعابیری هستند که در بیان ایده خلق این پروژه می توان به آنها اشاره کرد. شاید داشتن یک فضای شخصی (به سبک زندگی چادر نشینی) که بتوان آن را در هر نقطه ای حمل کرد، از نیازها و آرزوهای هر انسانی باشد، این پروژه با هدف خلق یک چنین فضایی در خیابان ها و در دل شهرهای امروزی شکل گرفته است.

  نکته و کلید اصلی ساخت این پروژه را می توان در عامل زمان مشاهده کرد، و همچین به دام انداختن زمان در شهرهایی که به سرعت در حال حرکت هستند. این وسیله مانند لباس و یک روپوش در زمان نیاز فارغ از فضا و بافتی که در آن هستیم، محیط اطراف ما را احاطه کرده و یک مکان شخصی را برای نوشتن، فکر کردن و استراحت ما خلق می کند.

  مهمترین مشخصه این طرح را در بیان یک نیاز در شهرها و شهروندان جوامع صنعتی و امروزی ما و معرفی کردن عامل فضا-زمان به عنوان راه حل این مسئله باید مشاهده کرد، که به کمک این وسیله به عینیت و یک اثر معماری در آمده است.


  By: Cho Hyoungjin (Korea, 1966)
  Raoul Adrien (France, 1972)
  Febhali Remi (Lebanon, 1974)
  Heng WhooKiat (Singapore, 1976)
  Sidirahal Michael (Morocco, 1979)
  Benarroch Michael (Israel, 1978)
  Berrada Mehdi (Morocco, 1976)