خانه انجمن ها معماری و طراحی شهری مدرسه‌های معماری Reply To: مدرسه‌های معماری

 • pink

  Member
  2021/06/01 at 2:22 ق.ظ

  Harvard School of Architecture

  دانشگاه هاروارد یکی از معتبرترین دانشگاه‌های جهان محسوب می‌شود، دانشکده معماری این دانشگاه نیز با بهره‌گیری از استادان صاحب‌نام که غالباً به نقد تئوری‌ها و گفته‌های یکدیگر می‌پردازند توانسته به عنوان یک دانشکده تاثیر گذار و پویا در حوزه تدریس معماری شناخته شود.

  شکل قالب در تدریس این دانشکده بر پایه تفکر و نوع تدریس مُدرس آتلیه استوار است، و دانشجویان با توجه به برنامه تدوین شده همان آتلیه شروع به کار و طراحی معماری می‌کنند.

  شکل گیری جریان‌های متفاوت فکری و تئوری، و نیز بحث پیرامون نظریه‌های متفاوت و گاهاً متمایز معماری در بین اساتید، باعث خلق فضایی پویا بین اساتید و دانشجویان شده است.

  اصول تدریس در این دانشکده همانند مدرسه AA لندن بر پایه کار عملی در کارگاه‌های طراحی معماری و نیز بحث‌های تئوری آن شکل گرفته است.

  به نقل از: مسعود حبیبی