• mana

    کاربر
    1400/03/05 در 8:12 ب.ظ

    نقاشان مکتب انتزاعی می‌گویند موضوع فقط مزاحم است و موجب اغتشاش در کار می‌شود. آنچه تابلو باید داشته باشد بیانی خالص است که از رنگ و بافت و خط و شکل درست شده است، که مستقل هستند و چیزی را نشان نمی‌دهند. نقاشی انتزاعی‌ای که به چند مستطیل خالص رنگی و چند خط خالص سیاه خلاصه شده باشد آخرین مرحلهٔ جدایی نقاش از ارزش‌های احساسی وابسته است. نقاش انتزاعی می‌تواند چیزی بیش از آنکه از دست می‌دهد به دست آورد. در ضمن ما تصور می‌کنیم که موضوع نقاشی مهم است چون منبع معناست؛ اما آنچه باید به یاد بیاوریم این است که معنای واقعی می‌تواند از معنای ظاهری بسیار دور باشد.

    به طور خلاصه نقاشی تعبیر است و نه تقلید. یک تابلو وقتی اهمیت دارد که شناخت ما را افزایش می‌دهد، تا حدی که دنیای درون ما را روشن و غنی سازد ـ نه اینکه ظاهر دنیای پیرامون ما را بازبتاباند.

برای پاسخ به سیستم وارد شوید.

نوشته اصلی
0 از 0 نوشته ها ژوئن ۲۰۱۸
اکنون