آنتونی گورملی: تندیسگر روح

آنتونی گورملی، هنرمند تندیسگر بریتانیایی که در سال 2008 از سوی دیلی تلگراف به عنوان چهارمین چهره‌ی تاثیرگذار فرهنگ بریتانیا انتخاب شد، تقریبا در همه‌ی کارهایش پیکره‌ی انسان سوژه‌ی اصلی است.