آرشیو برچسب های: فمنیسم

همواره این انتقاد مطرح بوده است که چرا باربی از تصاویر واقعی زنان و طیف گسترده ظاهری از جمله تنوع نژادی در ساخت عروسک‌هایش بهره نمی‌برد.
بالاخره سازندگان باربی در مقابل این انتقادها تسلیم شدند.