نوشته‌ی: دیما استوهی – 2019 زنان اعضای حیاتی و ضروری جامعه طراحی هستند، که در عرصه‌های معماری، طراحی و برنامه‌ریزی شهری آثار نوین و الهام‌بخش می‌آفرینند. با وجود افزایش جنبش‌های زنان، مشارکت آن‌ها مورد پرسش و قیاس واقع می‌شود یا قدر و لیاقت‌شان  آن طور که شایسته است دانسته نمی‌شود.   “زنان معمار، من شما […]