خانه

The engine is treated to full machining and the installation of heavy-duty ductile iron cylinder sleeves from Ramey Racing. Pookie Powell had 24 points for the Explorers . The short answer: a pint-sized, gullwing-doored, plastic-bodied sports Hockey Jerseys car with a mid-mounted sub-1-liter engine and a name straight out of a Japanese anime. That car […]

شرکت آدیداس، در طراحی لباس‌های برخی از تیم‌های جام جهانی امسال، از لباس‌های گذشته‌ی این تیم‌ها که یادآور موفقیت‌ها یا عناصر هویتی است الهام گرفته است. برای مثال، لباس تیم آلمان با الهام از لباس جام جهانی 1994 این تیم که قهرمانی آن‌ها را همراه داشت طراحی شده است. لباس جدید در واقع نوعی نسخه‌ی […]