آموزش اسکچ و راندو (دستی + کامپیوتری)

۴۵۰ هزار تومان – ۱۸ ساعت

 

سرفصل‌های آموزشی:
جلسه‌های اول (با توجه به نیاز هنرجوها) ترسیم:

  • جلسه اول: مباحث اولیه ترسیم، نقطه و خط و ارزش خطی، پرسپکتیو یک نقطه ای
  • جلسه دوم: تکمیل بحث پرسپکتیو، انجام دو ترسیم نمونه سر کلاس، تعیین تمرین برای جلسه ی سوم
  • جلسه سوم (در صورت نیاز): تصحیح تمرین های هنرجویان، انجام دو ترسیم نمونه با همکاری هنرجویان (هر هنرجو دو ترسیم انجام میدهد و توسط مربی تصحیح میشه!)

جلسه‌های میانی، تکنیک های رندرینگ با دست:

  •  حجم، نور، سایه، بافت، رندر متریال مات با مداد کنته
  •  رندر متریال مات با گچ و پاستل و مارکر
  •  رندر متریال درخشان و شفاف با گچ و پاستل و مارکر
  •  رندرینگ یک تصویر شامل انواع متریال های مات، درخشان و شفاف با تکنیک Hidden sketch یا آبرنگ و مارکر به انتخاب هنرجویان

جلسه‌های پایانی، تکنیک های رندرینگ دیجیتال:

  •  photoshop essentials (در صورت نیاز)
  •  انتخاب دو نمونه از تمرینهای ترسیمی هنرجویان و انجام رندرینگ دیجیتال، تعیین تمرین برای جلسه سوم
  •  تصحیح تمرینهای هنرجویان، انجام دو رندر دیجیتال تمرینی توسط هنرجویان و تصحیح توسط مربی.

 

زمان:
دوشنبه‌ها (هفته‌ای یک جلسه)

 

تاریخ شروع کلاس‌ها:
۱۰ اسفند ماه ۹۴

 

توجه:
شما می‌توانید با پرداخت یک سوم شهریه ثبت نام کنید

 

در پایان دوره به هنرجویان گواهینامه مورد تایید سازمان فنی حرفه‌ای داده می‌شود

 

نام‌ نویسی در این دوره آموزشی

لطفا پاپ آپ را بررسی کنید.