آثار

یک استاد تصویرسازی از هنرجویان‌اش خواسته تا روی جلدی برای مجلهٔ نیویورکر با موضوع جهان پس از پایان همه‌گیری کرونا طراحی کنند. هنرجویان با ایده‌های متفاوت و از زاویه‌های مختلف به این موضوع نگریسته‌اند.

کِف، هنرمند خیابانی و نقاش گرافیتی اهل آلمان است که هم اکنون در لندن زندگی می کند. آثار کف هیچگونه مضمون خاصی را دنبال نمی‌کنند و جشن تمام عیار خطوط یکدست و رنگ‌های زنده است. آثار هنری او عمیقاً از طبیعت و فلسفه بودایی الهام گرفته می‌شود.